Sensacyjny projekt ustawy! Wakacje zostaną skrócone!

Likwidacja gimnazjów to nie jedyny pomysł ekipy rządzącej. Kolejny projekt który ma podnieść wiedzę i umiejętności uczniów niestety wiązać będzie się ze skróceniem…
stop